Categorie: Lagere school (LS)

Kerstactiviteit van de leerlingenraad

De laatste namiddagdag voor de kerstvakantie werd gevuld met een leuke kerstactiviteit, bedacht door de kinderen van de leerlingenraad. Er waren doorheen de hele school tal van activiteiten: estafettes, knutselen, mekaar versieren met kerstmateriaal, …

Van dit laatste zijn leuke foto’s gemaakt: klik hier.

Dag van het bos (LS)

Op een koude ochtend trokken we met de hele lagere school richting Averbode.  De kinderen van 4L-5L-6L reden met de fiets.  Dat deden zij heel goed!

In de voormiddag heben we allemaal wat kunnen bijleren van de gidsen van Natuurpunt, die ons door het natuurgebied “Averbode Bos en Heide” hebben rondgeleid.  Er was ook nog even tijd om te spelen in de bossen.

Tegen de middag was de zon van de partij.  We picknickten aan “Het Moment”.  In de namiddag speelden we met zijn allen de Olympische Bosspelen.  Dat was reuzeleuk.

Klik hier voor de foto’s van deze leuke dag.

Meetactiviteiten rond “inhoud”

Twee sportieve kampeerders kwamen wandelend met rugzak en kampeerstoel op onze school aan.  Ze hadden nood aan een pauze en ze wilden gaan pannenkoeken bakken.  Maar … zonder recept en zonder enig “benul” van liter en deciliter verliep het maken van het pannenkoekendeeg helemaal in de soep!  De kinderen beseften dat het (her)kennen van inhoudsmaten dan ook erg belangrijk is!

Met de hele lagere school deden we meetactiviteiten rond “inhoud”.  Tijdens deze doe-activiteiten leerden we wat nu precies 1 liter, 1 deceiliter, … betekent.  Doen=leren!!

Klik hier voor de foto’s.