Pedagogische studiedag: geen school voor de kinderen